Servisi 'ÇELIKU' nga Malisheva, i pakonkurrencë në tregun kosovar....
18:36 | 16 Gusht 2018

Servisi Çeliku, i clili gjendet në Malishevë, me përvojë  të sukeseshme 30 vjeçare, me pronar Rexhep Byqyqin, cili udhëheqë biznesin e tij me fortë përkushtim, seriozitet, e korrektësi, dhe si konsekuencë posedon klientë të shumtë e besnik prej vitesh.

 

 

Në këtë servis kryhen këto shërbime: 

- Servisim të kamionëve

- Saldime të ndryshme

- Riparim të rimorkove

- Rregullim korpave të bagerave

- Rregullim klipave të bagerave

- Saldim hekurit, aluminit, busit, inox-it. 

 

Adresa: Imer Krasniqi, 1km nga rrethi i Malishevës, rruga për Kiev. 

Kontakt: +38344191791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lily.